Funderar du på att anlägga trekammarbrunn?

Vad är en trekammarbrunn?

Trekammarbrunn används av hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet för att avskilja sedimenterande material.

Brunnslock för kommunalt vattenreningsverk
Brunnslock för det kommunala bolaget Stockholm Vatten. En vanlig dag tar deras reningsverk emot cirka 4 500 liter avloppsvatten per sekund.

Kom igång med trekammarbrunn – 4 steg

1. Ta in flera offerter

2. Jämför priserna mellan de olika entreprenörerna.

3. Hör efter med din kommun om tillstånd för din anläggning.

4. Gräv – men glöm inte att beakta eventuella grannars vatten och liknande!

Trekammarbrunn används av hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet för att avskilja sedimenterande material från toalett, bad-, disk- och tvättvatten. Avloppsvattnet från trekammarbrunnen (enskilda avloppet) renas inte från föroreningar som är löst i vattnet, så tvättmedelsrester och liknande följer med vattnet. Vattnet rinner från trekammarbrunnen vidare till en stenkista / infiltrationsanläggning för så kallad avloppsinfiltration. När brunnen töms bör man fylla upp vatten till spärrnivån för att den ska fungera som den ska igen.

Behöver du hjälp att anlägga en Trekammarbrunn? Hitta rätt markföretag till bästa pris!