Så funkar ROT-avdrag och husavdrag

Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i menyerna är en förteckning på vad som ger rätt /ger inte rätt till skattereduktion.

För att kunna få skattereduktion krävs:

  • att sökanden vid beskattningsårets utgång var minst 18 år
  • att sökanden haft utgifter för ROT-arbete (eller annat hushållsarbete)
  • att ROT-arbetet eller hushållsarbetet är hänförligt till sökandes hushåll
  • att sökanden själv äger den bostad där ROT-arbetet utförts
  • att den som utfört arbetet innehar F-skattsedel

OBS! Det är bara arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion. Material och resekostnader omfattas inte av rotavdraget och husavdraget.