Bygga till på hus eller bygga friggebod?

 Bygg större boyta med Attefallshus, friggebod eller genom taklyft
Det finns alternativ för dig som vill bo större utan att flytta. Bygg till dig större boyta med Attefallshus, friggebod eller taklyft (takresning).

Om du planerar att bygga hus eller bygga ut på din egen mark så finns det flera möjligheter.

Taklyft / huslyft är en variant.  Du bygger uppåt och skapar en extra våning på ditt hus. Ta kontakt med och få offert från flera firmor på en och samma gång.

Bygg en komplementbyggnad utan bygglov.

  • Du kan bygga en friggebod på max 15 kvm på din tomt.
  • Eller satsa på ett så kallat Attefallshus, om max 25 kvm.

Att bygga ett helt nytt hus kräver bygglov och tar lite tid att få igenom.

Fakta Friggebod funkis – inget bygglov behövs

Kallas också: Komplementsbyggnad.
Max antal kvadratmeter: 15
Högsta höjd: 3 meter (mark till taknock).
Utseende: Lämpligt gällande färg, form och material.
Godkännande från grannar: Krävs om det är närmre än 4,5 m till tomtgränsen.
Måste vara fristående. Får inte användas som permanentbostad.

Friggebod i Huddinge, Stockholm.

En friggebod funkis är enligt lag bygglovsbefriad om den byggs som komplement till ett en- och tvåbostadshus. Även om du inte behöver söka bygglov för att få bygga friggebod så finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Det är tillåtet att uppföra en eller flera friggebodar funkis (komplementbyggnad) utan bygglov i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla de friggebodar som uppförts på tomten inte får vara större än 15 kvm. Vid beräkningen ska också räknas med bodar som tidigare har byggts bygglovsfritt med stöd av friggebod regler. Höjden från mark till taknock får inte överstiga 3 meter.

Här kan du läsa mer om:
Friggebod – regler

Vill du ha offert på Attefallshus eller offert på friggebodsbygge? Hos Proffsbyggare.se kan du få offert från flera olika firmor. Jämför sedan deras anbud och välj den som känns bäst för dig.

Länk:  Friggebod på max 15 kvm