Vad kostar hantverkare och material?

 

totalrenoverar lägenhetOm du är i färd med att renovera eller behöver ha något annat arbete utfört i hemmet så kan det vara svårt att veta hur mycket det kommer att kosta. Ska du till exempel renovera ett kök eller ett badrum så är det ju inte bara material som kostar, utan även arbetstid för de hantverkare du anlitar. Det kan kännas som en djungel att reda ut vad som är vad i ett renoveringsprojekt! Vi har därför samlat prisexempel för både arbetskostnader och material. Det är dock viktigt att komma ihåg att priser kan skilja sig stort mellan olika platser i Sverige, samt för olika typer av material. 

Vad ska man tänka på när man anlita hantverkare?

Det allra viktigaste när du ka anlita hantverkare för att utföra arbete i ditt hem, oavsett om det är en större renovering eller ett mindre, enskilt jobb, är att först jämföra priser. Detta gör du enklast genom att kontakta olika företag och begära offerter för arbetet. Var också noga med att offerterna tydligt ska visa vad som ingår och inte. Ibland kan ett företag framstå som det billigaste alternativet men vid en närmare granskning av offerten kan det då visa sig att allt arbete inte ingår utan debiteras utöver det föreslagna priset. 

Det är också viktigt att på förhand fundera på hur mycket du är beredd att göra själv. Om du ska renovera ett badrum till exempel, kan du spara mycket pengar på att exempelvis riva ut den gamla badrumsinredningen själv och transportera bort avfallet. Om ett företag ska göra detta så stiger naturligtvis priset på offerten. För att på ett rättvist sätt kunna jämföra flera offerter är det viktigt att veta om till exempel resekostnader, milersättning, städning och bortforsling av avfall och så vidare ingår. Framgår inte detta av offerterna du får – be om en ny offert! 

Att begära in offerter från flera företag gör det också betydligt enklare att både jämföra och förhandla om priset. Det är inte alltid viktigast vem som kan ge offert på det lägsta priset; en firma med goda referenser och som gör ett väl utfört, fackmannamässigt arbete kan i slutändan spara pengar då du vet att arbetet blir korrekt utfört. 

Enklare med totalentreprenad

Vill du slippa att göra så mycket som möjligt själv kan du till exempel välja att arbetet ska utföras med totalentreprenad. Då har byggfirman du tecknar avtal med alla kontakter med hantverkare och underleverantörer. Detta kan i gengäld kosta lite mer, men å andra sidan slipper du tänka på att kontakta rätt hantverkare i rätt tid. Detta kan vara särskilt praktiskt när du ska renovera större utrymmen hemma, där många olika yrkeskompetenser kommer att bli inblandade. 

Tänk efter före (och efter)!

När du har fått en offert som verkar intressant och där alla delar du behöver hjälp med finns med, så gäller det att kontrollera byggfirman eller företaget. Du kan till exempel be om referenser eller höra dig för i ditt nätverk om någon annan har erfarenheter av det valda företaget. Du kan också kontakta Kronofogdemyndigheten för att kontrollera så att företaget inte är skuldsatt eller riskerar konkurs, något som kan bli en obehaglig överraskning för dig som kund. Råd & Rön har även en användbar lista över hantverkare som inte följt Allmänna reklamationsnämndens beslut vid tidigare tvister. 

Du bör också kontrollera om företaget har rätt behörighet och certifieringar för till exempel våtrumsarbeten eller arbeten med elektricitet om detta är aktuellt. Självklart ska du också försäkra dig om att företaget har F-skattsedel. Det är också viktigt att du skriver ett korrekt avtal med företaget, där priser, arbetets omfattning och tidsplan är tydligt specificerade. Avtalet ska även innehålla information om vem som ansvarar för vad när det gäller till exempel anskaffning av material eller förseningar i arbetet. Det finns mallar för korrekta avtal att ladda ner från bland annat Konsumentverket. 

När arbetet är utfört ska en slutbesiktning göras innan du betalar den slutliga fakturan. Om något inte stämmer med det som ni kommit överens om i avtalet så har du en chans att reklamera detta och företaget kan då rätta till eventuella fel. Du ska aldrig betala fakturan innan arbetet påbörjats. Betala alltid den största delen av arbetet när allt är klart. Ibland kan det krävas delfakturering, särskilt vid större projekt. I undantagsfall kan det också krävas att du betalar för en del material innan arbetet kan påbörjas, men detta gäller nästan alltid material som är betydligt dyrare än standard.

Om fel ändå visar sig efter att slutbesiktning gjorts och fakturorna är betalda, så kan du alltid reklamera arbetet. Enligt lag kan du reklamera arbete i upp till tre år efter att det utförts, men det är alltid bra att göra det så snart som möjligt. Det är också bra om du ger hantverkaren en chans att åtgärda felet. Om ni inte kommer överens så kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden, ARN, med ditt klagomål. Det kan dock vara värt att tänka på att företaget inte är juridiskt skyldiga att följa ARN:s beslut. Därför är det viktigt att göra sin research innan avtalet skrivs på.

ROT-avdrag

För många tjänster som utförs av till exempel hantverkare eller byggfirmor får du göra ett så kallat rotavdrag. ROT-avdraget innebär att du får göra avdrag från din skatt för själva arbetskostnaden och gäller för arbeten med reparation, underhåll och om- eller tillbyggnad. Du kan få avdrag för högst 50 000 kronor per år och som mest med 30 % av arbetskostnaden. ROT-avdraget räknas samman med rutavdraget, och får sammanlagt inte överstiga 75 000 kronor per år. Du behöver inte själv ansöka om avdraget, det ska göras av företaget som utför arbetet. För att kunna få rotavdrag på arbetskostnaden måste en del villkor vara uppfyllda. Ett av dessa villkor är till exempel att arbetet måste utföras i ett småhus eller en bostadsrätt som du själv äger och bor i. Det finns också krav på bostadens ålder. Detta kan du få veta mer om genom att kontakta Skatteverket. Det måste också vara en typ av arbete som är godkänt för rotavdrag. Det kan till exempel vara renoveringsarbeten inomhus som golvarbeten, målning, kakelsättning och tapetsering. Du kan inte få rotavdrag för arbeten med till exempel staket, solskydd eller sanering av skadedjur. För bostadsrätt gäller att allt arbete måste utföras inomhus i bostaden. 

Hur mycket kostar arbetet?

Så vad är då rimliga timpriser för olika slags hantverkare? Det är värt att tänka på att priserna skiljer sig åt mycket beroende på var i landet du bor. Det kan också skilja en del i pris beroende på hur ditt hus ser ut eller vilket material det är byggt av. Material i väggar och tak kan påverka vilken typ av arbete som kan utföras, och därmed också timpriset för själva arbetet. Nedan kan du se en grovt uppskattad timpenning för olika slags hantverkstjänster för arbeten i privatpersoners bostad:

En elektriker drar el till taklampa

Elektriker: 400–900 kr/timme

Målare: 400–700 kr/timme

Snickare: 400–700 kr/timme

Takläggare: 400–600 kr/timme

VVS-montör: 400–600 kr/timme

Hantverkare badrum: 400–600 kr/timme

Fönsterinstallatör: 400–600 kr/timme

Vad kostar material?

Även material är en stor post vad gäller kostnader för både renovering och underhåll. Om du ska renovera till exempel ett kök eller badrum så kan priserna på material skilja sig åt mycket beroende på vilken standard du vill ha på det färdiga rummet. Det kan också vara värt att tänka på att vissa typer av material kräver mer arbete än andra, varför ett billigare material ibland kan medföra en högre arbetskostnad. Priset på material kan också skilja sig mycket beroende på om du själv ska köpa in det eller om det ska inkluderas i kostnaden för hantverksarbetet. Ett byggföretag kan till exempel få fördelaktiga inköpspriser, men kan å andra sidan vara begränsade i sitt utbud. Här kan du också jämföra olika företag och deras leverantörer. Har du speciella önskemål så kan oftast företaget köpa in det material du vill ha, men du får räkna med ett lite högre pris än det som ingår i standardsortimentet. 

Nedan ser du exempel på hur mycket material kan kosta:

 • Kakel, standardformat: ca 100 kronor per kvadratmeter
 • Mosaik: ca 1000 kronor per kvadratmeter
 • Klinkers, standardformat: ca 500 kronor per kvadratmeter
 • Tätskikt badrum: ca 150 kronor per kvadratmeter
 • Badkar, standard: ca 2000–5000 kronor
 • Toalett, standardmodell: 2000–4000 kronor
 • Duschväggar, glas: ca 5000–8000 kronor
 • Blandare, tvättställ: 2000–3000 kronor
 • Tvättställ, standard: 1000–3000 kronor
 • Köksskåp, 80 cm, dubbla luckor: 3500 kronor
 • Vask, rostfri, standardmodell: ca. 3000–5000 kronor
 • Bänkskiva, laminat: ca 100–150 kronor per meter

Det är värt att komma ihåg att det också tillkommer en del andra material som kan vara svåra att beräkna pris för. Det gäller till exempel förbrukningsmaterial, handtag, belysning, rör och annat som behövs för att färdigställa till exempel ett badrum eller ett kök. Ibland inkluderas förbrukningsmaterial som lim, fog och liknande i offerten, men inte alltid. Var därför noga med att kontrollera exakt vad som ingår innan du skriver avtal med ett företag om en renovering eller en reparation.