Fakturamodellen – ger pengarna tillbaka

Fakturamodellen infördes den 1 juli 2009 och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum. Husarbeten innefattar både hushållsarbete och ROT-arbeten. Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50 000 kr per person och år.

Du som köper husarbeten från och med den 1 juli 2009

Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Det här är det enda sättet att få skattereduktion för husarbeten. Du kan alltså inte få skattereduktion i efterhand om du betalar hela arbetskostnaden efter den 1 juli 2009.

Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

Du som säljer husarbeten från och med den 1 juli 2009

Du som säljer husarbeten fakturerar kunden halva arbetskostnaden inklusive moms. När kunden har betalat fakturan kan du ansöka om utbetalning av resterande del av beloppet hos Skatteverket. Du kan alltså inte ansöka om återbetalning förrän arbetet är utfört och betalat. I normalfallet ska det ta 10 arbetsdagar från det ansökan kommer in till att du som utfört arbetet får pengarna. Det kan ta längre tid om Skatteverket måste utreda ärendet innan beloppet betalas ut.
 
Ansök om återbetalning
En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

  • namn, adress och organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för den som utfört arbetet
  • köparens personnummer eller samordningsnummer om ett sådant nummer finns
  • debiterad ersättning för husarbeten, betalt belopp samt den dag som betalningen kommit säljaren tillhanda
  • det belopp som säljaren begär från Skatteverket.

Gäller begäran om utbetalning ett ROT-arbete ska ansökan även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ska det finnas med uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande i ansökan.
 
Anlitar du en underleverantörer för att utföra arbetet så är det ändå du som ska fakturera kunden och som har ansvar för att specificera arbetskostnaden på fakturan.
 
Om det visar sig att kunden redan medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer Skatteverket inte att betala ut några pengar till dig. I stället får du vända dig till kunden för att få resterande del av betalningen.

Uppdatering 2017-08-23: Numera används mest begreppen ROT- och RUT-avdrag.

  • ROT är tjänster som avser reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad.
  • RUT omfattar hushållsnära tjänster inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning.

Källa: www.skatteverket.se • Artikel skapad: 2009-05-07