Stöd och bidrag till dig som installerar solceller

2017-09-02: Fler ska kunna få bidrag till solceller på taken

Få bidrag/stöd för att installera solceller på ditt hus.

Bidrag för solinvestering höjs från 2018

Regeringen har beslutat att höja solinvesteringsstödet med drygt 500 miljoner årligen. Det betyder att den tidigare gränsen på 20 procent nu utökas till 30 procent! Regeringen vill därmed öka satsningen på solinvesteringsstödet från dagens 390 miljoner till 525 miljoner kronor år 2018.

Regeringen ser också över en enklare ansökningsprocess samt utreder att ta bort det bygglovskrav som idag krävs för solpaneler. Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Vill du läsa mer? Här hittar du pressmeddelandet

Bidrag solceller

Stödet gäller för det som kallas solcellssystem – ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Stödet kan även ges till solel/solvärme-hybridsystem – ett system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion.

Hur söker du?

Ansökan om stöd/bidrag görs till Länsstyrelsen som också fattar beslut om stöd. Du lämnar in din ansökan till länsstyrelsen via Boverkets portal: Stöd och bidrag

Med solceller producerar din egen el under soliga dagar. När du behöver så köper du som vanligt el via elbolaget.

Vill du läsa mer om de olika kriterierna och reglerna som gäller?
Här hittar du information från Energimyndigheten Stöd till solceller

Energi från solceller – snabb fakta

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmvatten.

Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp. Den vanligaste typen av solcell, kiselsolcell, tillverkas av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel.

Prisexempel: Installerar du solel på en villa kan det gå på cirka 150.000 kronor. Med 30 procent i stödandel innebär det att du får hela 40.000 kronor i stöd för installationen.