Vad kostar det att lägga om ett tak?

Takläggare beräknar oftast kostnad i kvadratmeter istället för timmar. När du ber om en offert är det alltså storleken på taket samt material som avgör hur stor arbetskostnaden blir.

Nedan har vi skrivit ihop en tabell som kan ge dig en fingervisning om arbetskostnaden.

MaterialPris / kvadratmeter
Tegel1 000 – 1 800 kronor
Betong900 – 1 600 kronor
Plåt800 – 1 500 kronor
Brandtäckt plåt1 300 – 2 500 kronor
Papp350 – 600 kronor
Shingel170 – 230 kronor

Utöver kostnaden för själva takomläggningen tillkommer givetvis materialkostnaden.

Så mycket kostar takpannorna

Priserna varierar stort eftersom det finns mängder av takmaterial att välja bland. Vad passar ditt hus? Det viktigt att du tar med takformen i beräkningen när du väljer material. Har du ett flackt tak blir valmöjligheterna ganska begränsade och oftast får du välja mellan plåttak eller papptak. Har du däremot ett klassiskt sadeltak finns det många möjligheter för såväl plåt som tegel eller betong.

Prisexempel

Om du inte bestämt dig för vilket takmaterial du vill ha än kan det vara intressant att se en prisskillnad på de olika alternativen. Det är känt att tegelpannor är ett av de dyraste alternativen, men har du koll på priserna? Här är en kortare prislista:

MaterialPris / kvadratmeter
Tegel130 – 300 kronor
Betong100 – 140 kronor
Plåt70 – 150 kronor
Brandtäckt plåt200 – 300 kronor
Papp50 – 100 kronor
Shingel200 – 500 kronor

Kom ihåg att den totala kostnaden för takomläggningen skiljer sig beroende på varumärke, vart i landet du bor (om du bor i en större stad, exempelvis Göteborg eller Stockholm är arbetskostnaderna högre) samt vilken takform huset har.

På www.taklaggare.se kan du få ett pris beräknat för just ditt hus.

Är det dags att byta taket nu?

En takomläggning är ett omfattande arbete som kräver en hel del planering.

I stora drag måste du:

  • Ta bort gamla pannor.
  • Besiktiga och reparera underlagstaket.
  • Lägga om underlagstaket.
  • Fixa till läkten.
  • Lägga nya takpannorna.
  • Fixa till taknocken.
  • Fixa till alla speciallösningar (taklucka, ränndal, skorstensanslutning med mera).

 

Lägg ett nytt tak på egen hand (steg-för-steg)

Att lägga ett enkelt sadeltak på 150 kvadratmeter brukar ta runt två veckor vid optimala förhållanden. Låt oss anta att du lägger ett helt nytt tak på en nybyggnation där alla nödvändiga bitar finns på plats för att kunna montera upp taket.

Börja med undertaket

Lägg ett undertak av råspont. Tänk på att noten ska vara nedåt och att sidan som är hyvlad ska vara uppåt. Takstolarna bör vara max 1,2 meter. Om brädorna är bredare än 145 mm bör de även dubbelspikas vid stöden. När du har lagt undertaket är det dags att spika på en beläggning. Du kan exempelvis använda dig av underlagspapp eller presenning.

Välj rätt underlag

Underlaget håller fukten borta från takkonstruktionen. Välj underlag utefter vilken typ av takpannor du sedan ska sätta på. Om du exempelvis ska använda tegelpannor bör du välja ett extra starkt underlag, som pappen Icopal Elastoflex. Det finns olika typer av underlag med olika hårdhet, livslängd och kostnad. Konsultera med en takläggare eller med den butik där du köper ditt underlag om du behöver hjälp.

Ströläkt och bärläkt

När du har fått upp undertaket och underlaget är det dags för strö- och bärläkt. Läktningen kan liknas vid takets skelett. Ströläkten är brädor som du spikar vertikalt på takstolarna. Bärläkten spikar du horisontellt. Avståndet mellan bärläkten varierar beroende på vilken typ av takpanna du ska lägga. Det står alltid angivet av leverantören vad avstånden ska vara. Vi vill poängtera hur viktigt det är att du utför detta arbete så noggrant som möjligt – det kostar en hel del tid och pengar om något går fel i detta skede.

På med takpannorna

När läktningen är utförd är det dags för takpannorna. Det finns olika sätt att arbeta på när det kommer till själva utplaceringen av takpannorna, det beror helt enkelt på vad det är för typ av takpannor du ska sätta upp. Du kan oftast hitta monteringsanvisningar på varumärkets hemsida för de takpannor du ska lägga. Gå exempelvis in på Monier.se om du vill ta del av mer utförliga instruktioner.

Vid ett vanligt takbyte, det vill säga när du endast byter pannorna, behöver du inte genomföra alla de tidigare stegen utan bara just detta steget. Det är dock bra att känna till hela processen eftersom du kan tvingas reparera undertaket i framtiden.

Fördelar och nackdelar med att göra det själv

Att fixa ett nytt tak eller byta taket helt på egen hand har både fördelar och nackdelar. Den största fördelen är priset. När du gör det själv betalar du bara för materialet samt inhyrningen av vissa verktyg, ställningar, leverans och så vidare. Din slutkostnad kan halveras gentemot om du anlitar en takfirma.

Nackdelen är att det är svårt och tidskrävande. Om något går snett kan du dessutom bli tvungen att betala en hel del i reparationskostnader.

Om du vill spara in pengar när du fixar taket rekommenderar vi därför att du anlitar en byggfirma, men utför delar av arbetet själv.

Använd dig av ROT-avdraget

Glöm inte bort att du kan spara pengar på takomläggningen även om du lejer bort hela arbetet till en takläggare. Med hjälp av ROT-avdraget får du i skrivande stund (2018) 30 procent rabatt på arbetskostnaden för takomläggningen.

Låt säga att takläggaren tar 1 500 kronor per kvadratmeter för att lägga tegelpannor på ditt tak som för enkelhetens skull är 100 kvadratmeter. Arbetskostnaden blir då 105 000 kronor för takomläggningen. Med ROT-avdraget sparar du alltså 45 000 kronor.

Låter det rimligt? Dela dina erfarenheter med oss.